ترانه هاى پيانيست، فصل بى تكرار ، و ترانه جديد ديگرى كه تا چند روز آينده منتشر ميشه براى اولين بار در اين كنسرت اجرا خواهد شد..
چند ترانه از آلبوم درهم ، و بقيه قطعات از ترانه هاى قديمى تر اجراميشهLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.